GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Deze website (hierna ook ‘www.rustonygroup.be’) wordt gepubliceerd en beheerd door RUS TONY ACTIVITES NV (hierna ‘RUS TONY GROUP’), met maatschappelijke zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Meeuwen 46, met ondernemingsnummer 0465.163.005.

 1. Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaard je zonder enig voorbehoud onze gebruiksvoorwaarden. Uw toegang tot onze website is onderworpen aan onze gebruiksvoorwaarden en het toepasselijk recht.
 2. RUS TONY GROUP behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te passen, en de gebruikers hiervan via deze website op de hoogte te brengen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle afbeeldingen weergegeven op deze website evenals haar inhoud zijn eigendom van RUS TONY GROUP en worden beschermd door industriële – en intellectuele eigendomsrechten.
 2. Je mag deze informatie, teksten, foto’s, afbeeldingen weergeven op deze website uitsluitend gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en je mag deze dus niet kopiëren, wijzigen, doorsturen, beschermen door intellectuele eigendomsrechten of publiceren, in zijn totaliteit of gedeeltelijk, voor om het even welke reden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van SPLIN.
 3. Het is uitdrukkelijk verboden om de tekens (woorden en logo’s) m.b.t. RUS TONY GROUP en haar producten te downloaden op een permanente wijze, te kopiëren of te verdelen op enige wijze zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van RUS TONY GROUP.

VERANTWOORDELIJKHEID

 1. RUS TONY GROUP en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van SPLIN. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat RUS TONY GROUP elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website.
 2. De gebruiker erkent dat RUS TONY GROUP het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van www.splin.be te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

HYPERLINKS

 1. Het is mogelijk dat deze website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel uitsluitend informatief en RUS TONY GROUP biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat RUS TONY GROUP zich akkoord verklaart met de inhoud en RUS TONY GROUP is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze andere website zou kunnen worden gemaakt.

BEVOEGHEID – WETGEVING

 1. De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en haar gebruiksvoorwaarden.
 2. Ingeval van betwistingen zal enkel de ondernemingsrechtbank Antwerpen – afdeling Tongeren bevoegd zijn.
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Cookiebeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor RUS TONY GROUP en wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR. Dit cookiebeleid informeert u wat cookies zijn en hoe RUS TONY GROUP deze cookies gebruikt op onze website.

1. Wie zijn wij?

Tony Rus Activities NV (hierna ‘RUS TONY GROUP’), met maatschappelijke zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Meeuwen 46, met ondernemingsnummer 0465.163.005 gebruikt cookies op haar website. Indien u contact wenst op te nemen hieromtrent, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens: Tony Rus Activities NV Weg naar Meeuwen 46, 3660 Oudsbergen privacy@rustonygroup.com

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw apparaat (zoals computer, tablet en smartphone) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.  Deze cookies laten ons toe om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…).  Deze gegevens helpen ons ook om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.

3. Waarom gebruiken wij cookies?

Op onze website worden enkel de volgende cookies gebruikt, voor verscheidene doeleinden:
  • Strikt noodzakelijke of technische cookies:  Deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website.  Deze cookies vergemakkelijken het browsen en stellen u in staat de functies te gebruiken.  Zonder deze cookies zouden de diensten, die noodzakelijk zijn voor bv. de beveiliging van de website niet aangeboden kunnen worden.
  • Functionele cookies:  Deze cookies verzamelen gegevens om de gebruiksvriendelijkheid van de website en de ervaring van de bezoekers te verbeteren (zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar de website, uw gebruikersnaam en taal- of landkeuze onthouden, en wijzigingen onthouden die u hebt doorgevoerd zoals o.m. het lettertype).
  • Analytische/statistische cookies: Deze cookies verzamelen gegevens over hoe de bezoekers gebruik maken van de website (zoals welke pagina’s het meest bezocht zijn, hoe bezoekers van de ene naar de andere link doorklikken, of bezoekers foutmeldingen krijgen,…).
We gebruiken Google Analytics voor statistische doeleinden. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”).  Google Analytics maakt gebruik van cookies om onze website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken.  De door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (zoals uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar Google-servers, mogelijks in de VS.

4. Rechtsgrond voor de cookies

De technische en functionele cookies verzamelen gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen).  De belangen werden reeds onder punt 3 uiteengezet. De analytische cookies verwerken gegevens op basis van uw toestemming.

5. Cookies uitschakelen

U kan te allen tijde uw toestemming voor ons gebruik van cookies wijzigen of intrekken (zie onderstaande knop). Indien u uw toestemming wilt wijzigen of intrekken, dan kan u ook de browser waarmee u de website bezoekt, gebruiken om de voorwaarden voor de cookies aan te passen, zoals het activeren, uitschakelen of verwijderen van cookies.  U dient hiervoor de instructies van uw browser te volgen. Indien u bepaalde cookies niet activeert kunnen wij u geen probleemloos bezoek van de website garanderen, door bv. vertraagde pagina’s of de mogelijkheid dat bepaalde delen van de website niet toegankelijk en/of te gebruiken zijn, of dat ze maar gedeeltelijk toegankelijk en/of te gebruiken zijn.

6. Third party cookies

“First party cookies” zijn cookies die wij op uw apparaat plaatsen tijdens uw bezoek aan onze website. Third party cookies” zijn cookies die derde partijen op uw apparaat plaatsen wanneer u onze website bezoekt.  Onze onderneming heeft niet steeds controle over hoe deze derden de cookies gebruiken.  U kan hiervoor meer informatie terugvinden op de website van de desbetreffende derde (zie ook hierboven).

7. Hoe lang bewaren we cookies?

De bewaartermijn van de cookies is afhankelijk van het soort cookie. Zo zal een sessie-cookie niet langer op uw apparaat staan nadat u gestopt bent met surfen.  Permanente cookies daarentegen blijven op uw apparaat staan, ook nadat u gestopt bent met surfen, totdat ze vervallen of u ze verwijdert.
Save settings
Cookies settings